Az őszi káposztarepce tavaszi tápanyag-ellátási teendői

A csapadékszegény ősz megnehezítette és sok helyen kérdésessé tette a repcevetést, ennek ellenére több mint 280 ezer hektár került bevetésre. Ez a terület nagyon heterogén képet mutat.

Egyes területeken az őszi időszakban már kétszer kellett regulátorozni, más fokozottan
aszály sújtotta részeken már lemondtak a repce területek meghagyásáról. Minden év más és más, de a korábbi évek tapasztalati alapján azért vannak eljárások, melyek megoldást kínálnak.
Az első feladatok közé tartozik annak eldöntése, hogy megmaradjon, vagy tárcsázzuk-e ki az állományt? Azt tudnunk kell, hogy a repce rendkívül jó regenerálódó képességgel rendelkezik. Esetenként akár 10-15 növényszám/m2 is elegendő a meghagyáshoz megfelelő fejlettség és eloszlás esetén. A kitárcsázás előtt mérlegeljük azokat a további agrotechnikai lehetőségeket - a cikkben elsősorban a tápanyag ellátást emelem ki -, melyeket a kérdéses állomány érdekében még alkalmazhatunk.


Milyen és mennyi műtrágyát használjunk fejtrágyázásra?
A repce kora tavaszi fejlődésének - és egyáltalán a termésnek - meghatározója a nitrogén ellátottság. Mivel az őszi időszakban egészen minimális mennyiség javasolt, ezért különös hangsúlyt kell adni a tavaszi kijuttatásnak. A mennyiség mellett nagy fontossággal bír a kijuttatás
ideje és megosztása. A mennyiséget az általános tanácsokon túl számszerűsíteni is lehet. A számszerűsítés a mennyiségről, a megosztás mértékéről, és számáról szól, és több tényezőt kell figyelembe venni az adott évjáratban az adott körülmények ismeretében. A kalkulált mennyiségeknél
pontosabb tájékoztatást ad az ásványi nitrogén vizsgálatra alapozott mennyiségi meghatározás. Kiindulási pont lehet a repceállomány ősszel felvett nitrogén mennyiségének a megbecsülése, melyre a tavaszi biomassza tömegéből lehet következtetni (1. sz. ábra).

 

             Az ajánlott nitrogén adag meghatározása a föld feletti biomassza függvényében
             (CETIOME, France)

 

Mindez a várható termés nagyságát fogja befolyásolni. A javasolt kijuttatási mennyiségen túl nagy jelentősége van az időbeni megosztásnak. Magasabb 3,5-4 tonna/hektárt meghaladó terméselvárások esetében indokolt és gazdaságos lehet a három részletben történő kijuttatás. Alapvető fontosságú a minden nitrogén adagot meghatározó módszernél, hogy a repce 1 tonna előállításához szükséges igényéből, - ez tonnánként legalább 55-60 kg hatóanyagot jelent- és a tervezett termés nagyságából induljunk ki. A fejtrágya féleség megválasztásánál törekedjünk a kénes nitrogének használatára. A repce tápanyag ellátásában kiemelkedő szerepe van a kénellátásnak. Egyrészt a kén, mint tápelem, másrészt a kénellátottság nagymértékben befolyásolja a nitrogénhasznosulást. A nitrogén és kénfelvétel aránya a megfelelő ellátáshoz: N/S 4,5. Kénhiányos területeken feltétlenül szükséges a pótlás. Kénhiányos területnek általánosságban azokat a területeket tekinthetjük, ahol a talajvizsgálati eredmények kevesebb, mint 10 ppm SO4 - et mutatnak ki.


Javasolt készítmények:


YaraBela Sulfan 24%N-15% SO +10,7% CaO
A készítmény 50%-ban ammónium és 50%-ban nitrát formában tartalmaz nitrogént. További előnye az egyéb kénes nitrogén műtrágyákkal szemben, hogy CaO tartalma miatt felhasználhatósága,
alkalmazhatósága kiterjed a savanyú talajokra is. A műtrágyaszórók beállításhoz szükséges a térfogattömeg, mely 1050-1100 g/l.


YaraBela Extran 27%N
Hatóanyag tartalma 27% nitrogén, melyből 13,3% ammónium és 13,7% pedig nitrát nitrogén. Ezen kívül tartalmaz 4% MgO-t és 6% CaO-t. Térfogattömege: 1050-1100 g/l.
A gyenge fejlettségű, őszi alapműtrágyátnem kapott területeken, különösen lazább, könnyebb talajokon a tavaszi gyors, erőteljesebb meginduláshoz nem elegendő csak a nitrogén kijuttatása.


Ezekre a területekre javasolt készítmények:
YaraMilaTM 13-13-21 + SO3, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Yara NPK 15-15-15 + SO3

 

A fenti műtrágyákat legalább 200 kg/ha adagban javasoljuk kijuttatni és törekedjünk arra, hogy a következő fejtrágyázás három héten belül történjen meg. Azokon a területeken ahol talajon nem
volt lehetőség a kénpótlásra ott ezt lombtrágyákkal is megtehetjük. A lombtrágyák használata a kénpótláson kívül alkalmat biztosít a repce jelentős mikroelem igényének kielégítésére is. Az ajánlott YARA termékek biztosítják a repce számára szükséges összes tápelemet (2. sz. táblázat), biztosítva ezáltal a harmonikus tápanyag-ellátás minden előnyét a termés mennyiségére, minőségére és a jó növényegészségi állapot kialakulását.

 

                           2. számú táblázat


Mikor melyiket és hogyan használjuk?
- Ha kénpótlás a cél, akkor a YaraVitaTM Thiotrac, Krista MgS, és a FolicareTM termékeket, lehetőleg minden növényvédelmi munkával együtt.
- Magasabb termésszint elvárás esetén YaraVitaTM Brassitrel a szárormányos elleni védekezéssel, majd a következő növényvédelmi munkával YaraVitaTM Bortrac.
- Alacsonyabb termésszint esetén a FolicareTM termékeket lehetőleg minden növényvédelmi munka alkalmával.


Összefoglalva: Jelenleg még nem lehet az áttelelő repceterület nagyságát megbecsülni, de az valószínűsíthető, hogy az előző évekhez viszonyítva jelentősebb területcsökkenéssel kell számolni. Az országos termésmennyiség elmarad az előző évekétől, így ha egyáltalán lehet prognosztizálni a felvásárlási árakat, akkor viszonylag magas árakkal számolhatunk. Éppen ezért az áttelelő, maradó
területeken meg kell tenni mindent, hogy a lehető legnagyobb termést érjük el. Így a tápanyag-ellátás vonatkozásában is akkor járunk el helyesen, ha alapos döntéselőkészítéssel megtervezzük a feladatokat és a szükséges műtrágyákat és lombtrágyákat időben megrendeljük, hogy azt és akkor használjuk, amikor szükséges.

 

                                                                                                                                               Dr. Térmeg János
 Az őszi káposztarepce tavaszi tápanyag-ellátási teendői

Kezdőlap | Magunkról | Szolgáltatások | Termékek | Szakcikkek | Partnerek | Referenciák | Ügyfeleinknek | Szaktanácsadás | Kapcsolat

Agroforce International Kft. © 2010 Minden jog fenntartva!