A sörárpa tápanyag ellátása

A jó sör készítésének alapfeltétele a megfelelő minőségű maláta. A sörárpa minőségére a környezeti tényezőkön és az arra alkalmas fajtákon kívül jelentős mértékben hat az alkalmazott agrotechnika.

Minősítés során derül ki, hogy a megtermelt árpa alkalmas-e söripari célra vagy csak takarmány árpaként lehet eladni alacsonyabb felvásárlási áron. Termesztés technológiája némileg eltér a takarmánynak termesztett árpáétól. Az őszi vetések nem optimális körülmények között zajlottak, és várhatóan tavasszal sem lesz könnyebb a helyzet, sőt feltehetően az egész tenyészidőszakra rányomja a bélyegét. Minden technológiai elemet alapos döntés előkészítő munkának kell megelőzni, így a tápanyag ellátás mikéntjét is.


Míg a 2010. év túlzottan csapadékos időjárása okozott problémát addig 2011-ben a rendkívül aszályos idővel kellett megküzdeni. Az általánosan alkalmazható eljárásokat – úgy az őszi, mint a tavaszi sörárpánál- a kialakult helyzet sok esetben felülírja. Egészen biztos, hogy a terület jelentős részén nem a megszokott módon lehet és kell az aktuális munkákat elvégezni. A környezeti tényezők és a termesztési technológia minden eleme befolyásolhatja, befolyásolja a mennyiségi és minőségi mutatókat. A technológián belül a tápanyag ellátással kapcsolatos kérdések kerülnek megválaszolásra. Az okszerű, harmonikus növénytáplálással a kedvezőtlen befolyásoló tényezők hatását mérsékelni tudjuk. 2012 tavaszán éppen ezért a korábbi gyakorlattól eltérően nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tápanyag ellátás tervezésére, kivitelezésére.
Alapvetően mi okozza a felmerülő problémát:
A múlt évi rendkívül aszályos időjárás miatt sem az őszi talaj-előkészítési munkálatok sem pedig a vetési munkák – ha egyáltalán sikerült elvégezni- nem megfelelő időben és körülmények között zajlottak.
További probléma, hogy a tél még nem ért véget, jelenleg még nem tapasztalható kár a vetésekben, de az biztos, hogy fejletlen az állomány nagy része.
A sörárpa minőségi elvárások tekintetében a MSZ- 08 1326-79 a mérvadó, függetlenül a környezeti feltételektől. Igaz a felvásárlók a mindenkori igényekhez igazítva a termékértékesítési szerződésben ettől eltérő igényeket is támaszthatnak, ezek jellemzően felvásárlási árcsökkenéssel járnak. Az elvárt, illetve remélt mennyiség és minőség elérésében - hivatkozva a korábbiakra - a termesztés technológián belül kiemelkedő szerep jut a tápanyag ellátásnak. Éppen ezért a két változat - az őszi és tavaszi sörárpa- eltérő ellátást igényel.
Az őszi sörárpa tavaszi tápanyag ellátása:
A fentiekből kiindulva két alapeset lehetséges, mégpedig, hogy volt őszi alapműtrágya kijuttatás, vagy nem volt.
Ha volt őszi alapműtrágyázás:
- a szükséges nitrogén fejtrágyázás lehető leg korábbi elvégzése, amint a jogszabály
illetve a talajállapot megengedi
- lombtrágyázás, a kalászosok igényeit kielégítő összetételű lombtrágya, egy vagy több
alkalommal.

Ha nem volt őszi alapműtrágyázás:
- az első fejtrágya magas kálium tartalmú komplex műtrágyával történjen, szintén a
lehető legkorábbi időpontban
- nitrogén kiegészítés a szükséges mennyiségig
- lombtrágyázás, a kalászosok igényei kielégítő összetételű lombtrágya, egy vagy több
alkalommal
- lomtrágyázás, ha nem komplex az első fejtrágya, akkor magas kálium és bór tartalmú
készítménnyel minden növényvédelmi beavatkozás alkalmával.


Teendők tavaszi árpa termesztése esetén:
A talajelőkészítés ideje, módja és eszközei az előveteménytől és a talaj tulajdonságaitól függően határozhatók meg. A tavaszi árpa alapvető talaj-előkészítő munkája az őszi szántás, amelyet lehetőleg még ősszel munkáljunk el. Tavasszal, amint lehet, simítózással, és a lehető legkevesebb munkaművelettel készítsük el a vetőágyat. Talajművelésnél a fő cél a téli csapadék minél nagyobb részét megőrizni.
A sörárpatermesztés alapvető tényezője a korai, szakszerűen előkészített, vetőágyba végzett és jó minőségű vetőmaggal való vetés. A vetést akár február végén, március elején végezzük el, 2-4 Cº-on már biztonságosan csírázik. A vetőmag mennyisége a vetési időtől függően változik. A söripari célra vetett árpát egy picit sűrűbbre vethetjük, hogy kevésbé bokrosodjon így egyenletesebben fejlődik és érik be.
Gyomirtásánál a fő feladatot az árpával egyszerre csírázó T2-es és T3-as kétszikű gyomok (pl. Galium sp., Raphanus raphanistrum, Sinapis ravensis) elleni védelem jelenti. Kártevők, korokozók elleni védelem a minőségi termesztés feltétele. Betakarítása csak teljes érett állapotban történhet, mivel az érés második felében indul meg nagyobb mérvű keményítő beépülés, a szemek kitelítődése, az endospermium lisztesedése és ekkorra éri el a csirázó képesség a maximumát. A túlérést nem célszerű megvárni a jelentősebb betakarítási veszteség és minőség romlás miatt.
Tápanyag ellátása:
A környezeti tényezők és a termesztési technológia minden eleme befolyásolhatja, befolyásolja a minőségi mutatókat, de okszerű, harmonikus növénytáplálással a kedvezőtlen befolyásoló tényezők hatását mérsékelni tudjuk.
A sörárpa rövid életciklusa alatt viszonylag sok tápanyagot igényel, gyökérzete sekélyen helyezkedik el, ezért sok és könnyen felvehető tápanyagra van szüksége. A nagy és jó minőségű termés biztosításához igen fontos az optimális mennyiségű és tápanyagarányú, a termesztési célnak megfelelő műtrágyázás. A tápanyagellátás és az egyes tápelemek /NPK/ mennyisége és aránya alapvetően befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét.


                                 Fajlagos tápelem igénye/1. sz. táblázat./:

 

                                 Forrás: Füleky
 

Nem részletezve az egyes tápelemek szerepét, de kiemelve, hogy a foszfor a termés mennyiségét és minőségét befolyásolja, elengedhetetlen a jó szemkitelítődéshez, hiánya nem megfelelő osztályozottságot eredményez.
A sörárpa kálium igénye jelentős, hiánya minőség romláshoz vezet, továbbá gyengül a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, csökken az aszálytűrő képesség és nő a megdőlés veszélye. A káliumtrágyázás csökkenti a megdőlés veszélyét, egyenletesebb, lisztesebb szemek fejlődnek, javul a szárazságtűrés. A N/K arány eltolódása esetén is jelentkeznek kálium hiány okozta kedvezőtlen hatások. Kalcium és magnézium közvetlen trágyázásra nincs szükség.
A fő tápelemek közül mondhatni a nitrogén szerepe a legjelentősebb. A jó sör készítésének alapfeltétele a megfelelő minőségű maláta. A malátakészítéshez alkalmas sörárpa egyik legfontosabb tulajdonsága az alacsony fehérjetartalom, melyet jól megválasztott agrotechnikával, ezen belül okszerű tápanyag-ellátással a söripar számára kívánatos szinten tudunk tartani. A helytelen, egyoldalú nitrogéntáplálás a foszfor és a kálium egyensúly eltolódását eredményezi.


Mire ügyeljünk?
Sarkalatos kérdés a nitrogén, a kijuttatandó mennyiség meghatározásához mindenképpen ajánlott az ásványi nitrogénvizsgálat elvégeztetése.
Miért? - ha sokat adunk, nő a fehérje tartalom, romlik a minőség
- ha keveset adunk csökken a termés
- a jelenlegi és várható nitrogén árak is indokolják.

Az ásványi nitrogén meghatározással együtt célszerű a kén és bór tartalmat is vizsgáltatni.
Ha nem rendelkezünk ásványi nitrogén vizsgálati értékkel, akkor a nitrogén adagot az adott talaj humusztartalmából / 2. sz. táblázat/ kiindulva lehet meghatározni, mely szerint:


                                        2. sz. táblázat

 

A tavaszi sörárpa tavaszi műtrágyázására célszerű olyan komplex műtrágyát választani mellyel egy menetben kijuttatjuk a szükséges tápelemeket a talaj taposás mérséklése érdekében. Ajánlhatók a YaraMilaTM termékcsalád megfelelő összetételű tagjai, mellyel egymenetben kielégíthetjük a nitrogén, foszfor és kálium igényt, 3-400 kg/ha adagban. Ezek a műtrágyák kitűnő oldékonysággal rendelkeznek, további előnyük, hogy a fő tápelemeken kívül mezo,- és mikroelemeket is tartalmaznak.
Amennyiben szükséges nitrogén kiegészítés fejtrágyaként lehetőség van erre.
Mikroelem igény:
Nem jellemző a tavaszi árpa mikroelem igényével és lombtrágyázásával foglalkozni, de mint minden növénynél, itt is elengedhetetlen a harmonikus tápanyagellátás részeként a mikroelem ellátást megoldani.


Nézzük 1 t tavaszi árpa mikroelem tartalmát:


                                                                 3. sz.táblázat


Forrás: különböző források és a Yara saját kísérleti eredmények


A fehérjetartalom abszolút mennyiségén felül, eltérően kell értékelni - a szemekben- az egyes fehérje féleségek arányát. Ebből a szempontból figyelmet érdemel a kén, mint pótlandó tápelem, különösen a talajaink egyre kénben szegényedő volta miatt. A mikroelemek közül a bórt emelem ki a növény működésében betöltött szerepe miatt. A bór fontosságát növeli, hogy – a virágzásban és a megtermékenyülésben betöltött szerepén túl- még létfontosságú, a következők miatt:
• a csúcsi osztódó szövetek zavartalan működését segíti elő,
• a növényen belüli szénhidrát transzportban,
• serkenti a növényt, és nagymértékben növeli az aszálytűrő képességét.
• a javítja a tápanyagfelvételt,
• javítja az árpa minőségét, nem a fehérje tartalmat, hanem a szénhidrátok mennyiségét gyarapítja.

 

A lombtrágyázás a sörárpa termesztési technológia elengedhetetlen része még abban az esetben is, ha mikroelemet is tartalmazó alaptrágyát használtunk.. Mellette szól, hogy az egyéb növényvédelmi munkákkal egymenetben elvégezhető. Javasolt, hogy az első növényvédelmi munkával / gyomirtás / lehetőleg juttassuk ki a lombtrágyát is.
Milyen lombtrágyát célszerű használni?
Olyan lombtrágya féleségeket, amelyek egyrészt többféle tápelemet tartalmaznak, másrészt jól keverhetőek, könnyen kijuttathatóak és jó az ár-érték arány.

Összefoglalva: Az emelkedő műtrágya árak, a kiéleződő piaci viszonyok egyre inkább indokolttá teszik a műtrágyázási szaktanácsok elkészíttetését és figyelembe vételét a foszfor, kálium, nitrogén valamint mikroelemek vonatkozásában is. Sörárpa termesztés esetén külön ki kell emelni az ásványi nitrogén meghatározására alapozott nitrogén kijuttatást, mert nem pontos mennyisége a többlet költségen túl, minőségvesztést illetve jövedelem csökkenést eredményez. A várhatóan gyengén telelő őszi állomány és a több mint 200 mm vízhiánnyal induló tavaszi sörárpa termesztés sikere vagy kudarca nagymértékben az alkalmazott tápanyag gazdálkodási rendszeren múlhat.


Dr. Térmeg János
 



A sörárpa tápanyag ellátása

Kezdőlap | Magunkról | Szolgáltatások | Termékek | Szakcikkek | Partnerek | Referenciák | Ügyfeleinknek | Szaktanácsadás | Kapcsolat

Agroforce International Kft. © 2010 Minden jog fenntartva!